Felmentünk az Úr hegyére – beszámoló

2023. április 1. | headline, program

A Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség március 31-én rendezte meg a 153 Junior fesztivál nevű, középiskolásoknak szóló lelkinapját, melynek címe „Menjünk fel az Úr hegyére” (Iz 2,3) volt. Az egész délelőttöt átfogó programra a Szent Mór Iskolaközpontból és a Pécsi Református Gimnáziumból érkeztek diákok.

Az esemény reggel 8 órakor vette kezdetét Dr. Lukács Ottilia tanárnő és Dr. Kvanduk Frigyes atya előadásával. A főiskola két oktatója a jeruzsálemi élményeiről tartott beszámolót, ugyanis mindkettejük járt már a Szentföldön. Az előadásukat követően öt darab 7-8 fős kiscsoportot alakítottunk ki a két gimnázium diákjainak vegyítésével. A csoportok öt állomást teljesítettek forgószínpad-szerűen, melyek Mózes öt könyvére épültek. Egy-egy állomáson fél óra állt rendelkezésükre, hogy kifejtsék a véleményüket az adott témával kapcsolatban.

A Főiskola könyvtárában Jákyné Dr. Csonta Réka tanárnővel a diákok a Teremtés könyvére épülve a következő kérdésekre keresték a választ: „Hol a te Paradicsomod? Mi az a Komfortzóna?” A nyelvi teremben Dr. Kajtár Edvárd atyánál a Kivonulás könyvével kapcsolatosan a nehézségek leküzdéséről értekeztek a diákok, valamint Istennek az ilyen szituációkban történő megnyilvánulásairól. A Leviták könyvére épülő állomást Dr. Ragadics Tamás és Dr. Csonta István tanár urak vezették a rektori irodában. Itt az emberek közötti határokról, különbségekről, továbbá emberi kapcsolatainkról ütköztették állításaikat a gimnazisták. A Számok könyvére épülő állomáson, Vörös Péter atyánál a magyarságunk és az identitástudatunk került előtérbe. A Második Törvénykönyvvel kapcsolatos állomást mi, az Egyetemi Lelkészség tagjai vezettük. Főszerepben az elveink voltak: „Vitatkozhatok-e Istennel? Vannak-e elvárásai?”

Miután az öt csoport teljesítette mindegyik állomást, ismét összegyűltünk az iskola második emeleti aulájában. Itt meghallgattuk az előző héten tartott Bibliaismereti vetélkedő győztes előadását, melyet a Pécsi Református Gimnázium két tanulója, Kovács Dóra és Püspöki Panna prezentált nekünk. Ezután a Főiskola elsőéves hallgatója, Vajda Rita vezetésével zenés imádság és elcsendesedés következett. Az esemény zárásaként a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora, Prof. Dr. Kovács Gusztáv köszönetet mondott a részt vevő középiskolásoknak, valamint a szervezésben közreműködő oktatóknak és hallgatóknak. Kovács József atya, egyetemi lelkész étkezés előtti imája után minden résztvevő testileg is töltődhetett, pizza és Papp Barbara, főiskolai hallgató jóvoltából bibliai ételek várták a fiatalokat. Az eseményre érkezett pozitív visszajelzések miatt biztosak vagyunk benne, hogy a programok a gimnazisták lelki életét gazdagították.

A fesztiválon készült képeket a következő linken keresztül tekinthetitek meg:

https://drive.google.com/drive/folders/15JRq-P2u9p3bejaqQqIGEdVSf1Iu4Bph