Közösségek

Boldog Brenner János Antióchia közösség

Mikor?
Minden kedden 19 órától

Kinek?
16-24 év közötti fiatalok számára, akik vágynak egy nyitott, befogadó közösségre, ahol szabadon megélhetik hitüket. A csatlakozás egy hétvégi lelkigyakorlattal indul, több információért keresd a közösségvezetőt!

Hol?
cím: 7621 Pécs, Hunyadi u. 3.
web: www.antiochia.hu

Kapcsolat
Kovács László

Nyolc Boldogság Közösség

Bemutatkozás

A Nyolc Boldogság Közösség egy szemlélődő és missziós közösség, amely 1973-ban született Franciaországban, a II. vatikáni zsinat és a katolikus karizmatikus megújulás mozgalmának lendületében. A nyáron a Nyolc Boldogság Közösség 3 nővére Pécsre költözött, egyik feladatuk pedig az egyetemista fiatalok pasztorálása. Keressétek őket bizalommal!

Elérhetőség
web: www.nyolcboldogsag.hu

www.facebook.com/NyolcBoldogsagKozossegPecs

Lángnyelv Közösség

Mikor?

Minden csütörtökön 18:30 órától

Kinek?
Olyan 22-35 év közötti fiatalok számára, akik nyitottak a karizmatikus mozgalom felé, szívesen vesznek részt dicsőítő alkalmakon, találkoznak hasonló érdeklődésű fiatalokkal.

Hol?
cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 8.

Kapcsolat
Hambuch Máté, Kriston-Vizi Kitti
langnyelvkozosseg@gmail.com

Pécsi Ferences Hittancsoport

Mikor?
Minden szerda este 19:00, vagy 19:30-tól (alkalomtól függően)

Kinek?
Elsősorban egyetemista korú fiatalok számára, akik nyitottak a katolikus hit felé és vágynak egy közösségre, ahol elmélyíthetik hitüket és a Jóistennel való kapcsolatukat hasonló érdeklődésű fiatalok között.

Hol?
cím: 7621 Pécs, Ferencesek utcája 31.
web: facebook.com/pecsiferenceshittan

Kapcsolat
Papp Gergely
tel: +36208231005

Sacré Coeur Nővérek

Bemutatkozás

Az egyház küld minket, hogy továbbadjuk Jézus Szívének szeretetét. Őbenne van a személyiség növekedésének forrása és az emberek közötti kiengesztelődés útja. Az egyház küldetésében a nevelés szolgálatával veszünk részt, amit három formában teszünk: iskolai nevelés által, a szegények felé való elköteleződéssel és lelkiségi-pasztorális szolgálattal.
Hajni nővér és Mariola nővér feladatai közé tartozik az egyetemista fiatalok pasztorálása, keressétek őket bizalommal!

Kapcsolat
www.szentszivtarsasag.hu
www.maranathahaz.hu