KILÁTÓ – Keresztény Regionális Gólyatábor – élménybeszámoló

2023. augusztus 12. | headline, program

Augusztus 6-9. között az Egyetemi Lelkészség a Kaposvári Ifjúságpasztorációs Irodával együttműködve rendezte meg az első, keresztény regionális gólyatáborát KILÁTÓ néven. A táborba – a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hallgatói mellett – szeretettel várták azokat, akik szeptembertől Pécsen, Kaposváron vagy Szekszárdon kezdik meg felsőoktatási tanulmányaikat.

A tábor szervezői és a segítők már augusztus 5-én a helyszínre érkeztek és előkészítették azt, vezetőképzőt és csapatépítést tartottak, valamint kiosztották egymást között a táborban vállalandó feladatokat. A több hónapos előkészületek köszönhetően a megbeszélések gördülékenyen zajlottak, így másnap kora délután már minden(ki) készen állt a gólyák fogadására.

A tábort augusztus 6-án 15 órakor ünnepi szentmise nyitotta meg, melyet Kovács József és Antal Zsolt Benedek ifjúsági referens atyák celebráltak.

A zenei szolgálatot a pécsi Betánia közösség teljesítette. Ezután a szervezők a táborozókat csoportokra bontották, ahol szűkebb körben bemutatkozhattak egymásnak, valamint ismerkedhettek, játszhattak egymással. Délután öt órakor az ismerkedős játékok folyatatásaként szociometria következett a Pécsi Katifi szervezésével. A résztvevőknek közösen kellett feladatokat megoldaniuk, mely által tovább növekedett a közöttük kibontakozó kohézió. A vacsora után Ősi Gábor Pincészete jóvoltából borkóstolóra került sor. A kulturális program során Szemző Angéla és zenekara gondoskodott a fantasztikus hangulatról. Miután a borosüvegek kiürültek és a hangulat oldottabbá vált, Csigi Tamás és Kiss Kata Borbála szervezésében táncház következett. A különféle páros és körtáncok tovább javították az egyébként is nagyszerű hangulatot. Az este hátralévő részében kötetlen bulizásra nyílt lehetőség.

A hétfői nap a Collegium Seraphicum lakóinak reggeli imájával kezdődött. A délelőtt folyamán a szervezők előkészítették a helyszínt Versegi Beáta Mária szerzetesnővér, Zajácz Gábor görögkatolikus parókus, Varga László kaposvári megyéspüspök és Felföldi László pécsi megyéspüspök fogadására, ugyanis tíz órai kezdettel a Szólj be a klérusnak! című program következett.

A Fábián Bence által moderált beszélgetés során a résztvevők a szinodalitással és az Egyházban megváltozó férfi-női szerepekkel kapcsolatos kérdéseket fogalmaztak meg a klerikusoknak. A nagy sikerű esemény után a táborozók kiscsoportban fogalmazták meg, hogy szerintük mit lenne érdemes változtatni az Egyházunk szerepvállalásán. A felmerülő ötletek elsősorban az Istent keresők megszólítására irányultak, de szóba került az ökumenére való törekvés, a plébániai közösségek megerősítése, a hajléktalanokkal való keresztény bánásmód és a papok lelki egészségének megőrzése is. A délutáni program továbbtanulási fakultációval indult. A Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola gólyáit a felsőbbéves segítők látták el jótanácsokkal, valamint a Főiskola képviseletében a Tanulmányi Osztály két munkatársa, Kuti Veronika és Somodi Imre tartott tanulmányi tájékoztatót. 17 órától a pécsi keresztény közösségek számára nyílt lehetőség bemutatkozni és minél több érdeklődőt meghívni a programjaikra. Hogy a táborozók minél több közösségvezetővel értekezhessenek, a közösségek standjait a szervezők egymáshoz közel helyezték el. Az eseményen képviseltette magát a 8 Boldogság Közösség, a Sacré Coeur, a Pécsi Ferences Egyetemista Közösség, a Collegium Seraphicum, a Boldog Brenner János Antióchia, a Pécsi Egyházmegye Ministránsreferatúrája és a XXIII. János Szakkollégium. A vacsora után a 8 Boldogság Közösség szerzetesnővérei tartottak imaestet. A közös dicsőítésen túl a három nővér tanúságot tett Istenbe vetett hitéről, továbbá egy meditatív táncot is tanított a résztvevőknek. Ezt követően a Pécsi Katifi kvízestet szervezett, mely során a táborozók a közismert Honfoglaló nevű játékot próbálhatták ki, miután három csapatra különültek. Az izgalmas társasjáték után ezúttal is fakultatív bulival zárult az este.

Kedden a Sacré Coeur szerzetesnővérek reggeli imájával kezdődött a program. A nővérek egy táncimát tanítottak nekünk, mellyel az istenkapcsolatunkat közösségben is kifejezhetjük és elmélyíthetjük. Délelőtti programként több kiscsoportot egybevontunk, hogy vitassák meg azokat az Egyházzal kapcsolatos változtatási szándékokat, melyeket előző nap összegyűjtöttek. A csoportok ezekről plakátot készítetettek, melyet bemutattak minden résztvevő számára. Végül egy nagy kört alkottunk, ahol egyénileg fejtették ki, hogy e változtatások közül melyik igazán fontos, melyikre lenne a legnagyobb igény és ezek hogyan megvalósíthatóak. Délután két program közül választhattak: a Mecsextrém Parkban aktívan vagy a Magyarhertelendi Termálfürdőben passzívan pihenhették ki az előző napok fáradalmait. Este csapatjátékokra került sor, majd DJ Spiegel Soma jóvoltából egy fergeteges, hajnalig tartó buli következett.

Az utolsó napon az elpakolásé volt a főszerep. Emellett a Boldog Brenner János Antióchia közösség tartott reggeli imát. Délelőtt 10 órakor kiscsoportokban reflektáltak a részvevők az elmúlt napok programjaira; kifejthették, hogy mely programok miért (vagy miért nem) tetszettek nekik. A vélemények megfogalmazása után a tábor szentmisével zárult, melyet Kovács József ifjúsági referens és Bálint Gábor püspöki titkár atyák mutattak be.

Mi – a szervezőcsapat tagjai – őszintén reméljük, hogy a résztvevők között kibontakozó barátságok gyümölcsözőek lesznek; hogy a hitéletük kiteljesedését egy-egy közösség tagjaként élhetik át; valamint azt, hogy az egyetemi éveikhez egy biztos alapot tudtunk számukra nyújtani.