Kerületi Nagytábor (KNT) lelki beszámoló

2022. szeptember 4. | headline

Július első felében tartotta a kerület Szigetvár mellett, Szentegát-Bürücs-Dencsháza járásban a nagytáborát. Azóta is sokan a hatása alatt élik életük.

A táborban nagyon sok programon lehetett résztvenni. A szombati napon volt a tábor lelkinapja, ahol számos műhely közül lehetett választani, korosztályokra lebontva, és kisebb csoportokban. Erre a programra kispapok, szerzetesek, hittan tanárok, más kerületi cserkészek és házaspárok is eljöttek segíteni, hogy ezzel is támogassák a cserkészet értékeinek fennmaradását. Ez jó lehetőség volt a találkozásra egymással és Istennel is. Két nagy előadás volt a nap folyamán, Nagy Bálin SJ és Varga László kaposvári püspök prezentálásában. Előbbi „Jól csak szívével lát az ember” címmel beszélt az Istennel való kapcsolattartásról, püspökatya pedig „Legyetek szentek” címmel a tökéletesedés felé vezető út mikéntjéről.

Délután a pécsi és a kaposvári püspök közösen celebrált szentmisét. Felföldi László prédikációjának végén a következő gondolatokat hangsúlyozta ki nekünk: „Ezért kérem, hogy fogjatok össze, erősítsétek egymást a józan gondolkodásban, a szeretetben és legfontosabb üzenetként a barátságban. Mert csak ez, a krisztusi barátság tud erősíteni és vezetni benneteket. Bízzatok magatokban, egymásban és Krisztusban, aki erre a gyönyörű életre és küzdelemre meghívott benneteket, és aki a barátságával, szeretetével megmutatja nekünk, hogy velünk, mellettünk, értünk van.”

A református cserkésztestvéreinknek vasárnap Bedekovics Péter, a Magyar Cserkészszövetség volt országos elnöke tartott református istentiszteletet. Számomra külön élmény volt, hiszen Taizé-i énekeket énekelhettünk és zenélhettünk közben, és így lehetőségem nyílt egy tartalmas beszéd meghallgatására is.

Mindenkinek, aki nyitott volt rá, sokat tudott adni ez a nap és a tábor többi része is. Biztos vagyok abban, hogy a beszélgetésekben, találkozásokban és az egész táborban Isten jelenléte kísért minket.